Εμπειρία

Η εμπειρία μας προέρχεται από εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις, εκτεταμένη επαγγελματική δραστηριότητα και φυσική παρουσία εντός και εκτός χειρουργείου για πάνω από 20 χρόνια

Οι παρακάτω πληροφορίες προορίζονται για Επαγγελματίες Υγείας και απαγορεύεται η διανομή σε οποιονδήποτε άλλο παραλήπτη. Για πληροφορίες προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων, αντενδείξεων, προειδοποιήσεων, προφυλάξεων, πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών και πληροφοριών συμβουλευτικής ασθενών, ανατρέξτε στο ένθετο του προϊόντος.

Experience

Εξατομικευμένη πρόθεση Origin® με τεχνολογία KneePLAN®

Ο σχεδιασμός της εξατομικευμένης πρόθεσης Origin® βασίζεται στην τρισδιάστατη προεγχειρητική ανάλυση της μορφολογίας του γόνατος του ασθενούς με τη χρήση της τεχνολογίας KneePLAN®. Το KneePLAN® στοχεύει στον προσδιορισμό της παθολογικής φθοράς για τη διόρθωσή της, αλλά και για τον προσδιορισμό της φυσιολογικής κονδυλιαίας γεωμετρίας και ευθυγράμμισης του ασθενούς, η οποία μπορεί να αποκατασταθεί για την επίτευξη των βέλτιστων  λειτουργικών αποτελεσμάτων.

1. Περισσότερη ακρίβεια λόγω προεγχειρητικού 3D προγραμματισμού
2. Αναπαραγωγιμότητα χάρη στους εξατομικευμένους οδηγούς κοπής
3. Απλούστευση της τεχνικής και του εξοπλισμού 
4. Μείωση του χειρουργικού χρόνου και του νοσοκομειακού κόστους

Origin® PS εξατομικευμένη πρόθεση γόνατος – Χειρουργική Τεχνική
CT Πρωτόκολλο εξατομικευμένης Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος
Τεχνική συστατική επιστολή
Βίντεο Χειρουργικής Τεχνικής

Knee_Plan_Box
Hip-Plan-3

Custom Hip πρόθεση ισχίου με τεχνολογία HipPLAN® 

Το Custom Hip™, με 15 χρόνια μετεγχειρητικά δημοσιευμένα αποτελέσματα, έχει επιδείξει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική ανταπόκριση στη θεραπεία πολύπλοκων ενδείξεων, όπως σοβαρές δυσπλασιές ή νεαροί ασθενείς. Αντλώντας από 19 χρόνια κλινικής εμπειρίας που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή πάνω από 21.400 Custom Hip™ προθέσεις, η Symbios έχει παρουσιάσει το πρώτο σύστημα που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των 3 βασικών ανατομικών αρχών για την ανοικοδόμηση της άρθρωσης ισχίου.

Το σύστημα Symbios αποτελείται από 3 στοιχεία:

1. 3D λογισιμικό προγραμματισμού: HipPlan®
2. Εξατομικευμένα εμφυτεύματα
3. Αξιόπιστη και αναπαραγώγιμη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων

Εξατομικευμένη/3D ολική αρθροπλαστική ισχίου
HipPlan® λογισμικό προεγχειρητικού σχεδιασμού

Χωρίς προβλήματα οπτικής επαφής

1. Εύκαμπτη συσκευή χειρός καλυμμένη, αποστειρωμένη και χρησιμοποιείται εν συντομία μόνο για τα βήματα ακριβείας 
2. Χειρουργική πλοήγηση χωρίς προβλήματα οπτικής επαφής και με εξίσου άμεσα αποτελέσματα
3. Τα υψηλής πιστότητας NAVItags δεν επηρεάζονται από την παρουσία υγρών

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική

1. Μικροσκοπικά εργαλεία και εξαιρετικά ελαφριά NAVItags υποστηρίζουν όλες τις προσπελάσεις 
2. Λίγα πρόσθετα όργανα επιτρέπουν μια ψηφιακή χειρουργική τεχνική

Βελτιωμένο και τεκμηριωμένο αποτέλεσμα

1. Δεν υπάρχει απαίτηση τεχνικών απεικόνισης  
2. Ο χειρουργός εφαρμόζει τον προεγχειρητικό προγραμματισμό με την βέλτιστη ακρίβεια 
3. Μείωση του κινδύνου επιπλοκών
4. Χειρουργική τεκμηριωμένη λεπτομερώς και με αντικειμενική ιχνηλασιμότητα

Naviswiss

Το επίκεντρο της πλοήγησης ισχίου Naviswiss είναι στην απλότητα και την ουσιαστική λειτουργικότητα. Χωρίς την ανάγκη για προεγχειρητική απεικόνιση δίνει στον χειρουργό πλήρη έλεγχο του προσανατολισμού της κοτύλης, του μήκους του ποδιού και της απόκλισης από τον άξονα.
Βοηθά στην επίτευξη του προγραμματισμένου αποτελέσματος και μια βελτιστοποιημένη ευθυγράμμιση ασθενούς-ατόμου.

Naviswiss

Μάθετε τα νέα μας

Μάθετε τα νέα μας